1. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG LOUIS
  2. Địa chỉ: Số 10 thôn Lập Thành, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
  3. Số điện thoại: 0974358998
  4. Email: [email protected]lotushn.net
  5. Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế: 0108645074